Izvješće o javnoj raspravi UPU GROBLJE GRAB

Izvješće o javnoj raspravi UPU GROBLJE GRAB

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA  ŽUPANIJA
GRAD TRILJ

Zagreb – Trilj, 14 travnja 2023.

 

Sukladno odredbi članka 102. i 103. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. 98//19) nositelj izrade Plana Grad Trilj i stručni izrađivač Plana ARHEO d.o.o. Zagreb sačinili su

 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

Prijedloga Urbanističkog plana uređenja

groblje Grab

 

Na temelju Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. 98/19), te provedene javne rasprave na  Prijedlog Urbanističkog plana uređenja groblje Grab, sačinjava se Izvješće o javnoj raspravi.

 

Datum i vrijeme održavanja javnog izlaganja objavljeno je u listu “Slobodna Dalmacija”03. 03. 2023. godine na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja – www.mgipu.hr, na web stranici Grada Trilja – www.trilj.hr . i oglasnoj ploči Grada Trilja.

 

  1. Javni uvid u trajanju od 08.ožujka 2023. do 07. travnja 2023. godine svakim radnim danom od 08:00 do 12:00 sati, u prostorijama gradske uprave Grada Trilja, Poljičke Republike 15, 21240 Trilj
  2. Javno izlaganje o Prijedlogu održano je 22. ožujka godine, u 14. 00 u prostorijama Gradske vijećenice Grada Trilja, Poljičke republike 15, 21240 Trilj.

 

Nositelj izrade predmetnog Plana dostavio je pozive prema članku 97. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),  te Odluci o izradi predmetnog Plana.

 

Tijekom  javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja groblje Grab, vođen je Zapisnik (u prilogu).

 

Sve pristigle primjedbe su obrađene i sastavni su dio ovog Izvješća i nalaze se u prilogu.

 

GRAD TRILJ                                                                                 ARHEO d.o.o.
Odgovorna osoba                                                                Odgovorni voditelj izrade Plana
za provođenje javne rasprave

Ivana Živaljić, univ. bacc. ing. industr. v.r.                          Mario Pezelj, dipl.ing.arh 

  

                                                                                                          

PRILOZI:

  • Odluka gradonačelnika Grada Trilja kojim se utvrđuje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja groblje Grab  upućuje na javnu raspravu,
  • Poziv na javnu raspravu – Posebne obavijesti o javnoj raspravi,
  • Objava javne rasprave (“Slobodna Dalmacija”) 03. 03. 2023.., na oglasnoj ploči Grad Trilja,mrežnim stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 0 i na mrežnim stranicama Grada Trilja
  • Popis prisutnih
  • Zapisnik s javnog izlaganja,
  • Obrađene primjedbe

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

IZVJEŠĆE UPU GROBLJE GRAB

 

Previous Poziv na pisano testiranje – spremačica

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo