Poziv na usmeni intervju- SPREMAČICA

Poziv na usmeni intervju- SPREMAČICA

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD TRILJ

Upravni odjel općih poslova, lokalne
      samouprave i društvenih djelatnosti

Klasa: 112-01/23-01/13

Urbroj: 2181-12-02-23-06

Trilj, 04.05.2023.

 

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i  područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i
112/19),
Povjerenstvo za provedbu Natječaja radi prijema u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti na radno mjesto „Spremačica“- 1 izvršitelj/ica, mjesto rada Trilj, upućuje

 

POZIV

na
usmeni intervju

 

koji će se održati

dana 10. svibnja
2023. (srijeda) od 15:30 sati

    na adresi,
Grad Trilj, Poljičke republike 15 u gradskoj vijećnici
(iznad zgrade kino dvorane)

Na razgovor se pozivaju  slijedeći kandidati koji su zadovoljili na pismenom testiranju :

 

R.br.

Šifra
kandidata

Vrijeme
testiranja

Broj
bodova na pisanom dijelu ispita

Zadovoljio/nije

zadovoljio

1.

2023-0013

15:30

5/10

Zadovoljio

2.

2023-0020

15:40

6/10

Zadovoljio

3.

2023-0008

15:50

6/10

Zadovoljio

4.

2023-0010

16:00

8/10

Zadovoljio

 

 

Ako kandidat neopravdano ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom  natječaja.

Povjerenstvo na razgovoru  s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u na radnom mjestu na koje se aplicirao kandidat.

Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario najmanje 5 bodova od ukupno 10 mogućih bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pismenom testiranju i intervjuu.

Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti na telefon 021/831 135

 

                                                                                               
Povjerenstvo za
 provedbu Natječaja

Previous TRILJ SUTRA BEZ VODE – CISTERNA S VODOM KOD CETINKE

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo