Poziv na usmeni intervju – Voditelj odsjeka za gospodarstvo i EU fondove

Poziv na usmeni intervju – Voditelj odsjeka za gospodarstvo i EU fondove

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
Upravni odjel za financije,
gospodarstvo i EU fondove
Povjerenstvo za provedbu natječaja
KLASA: 112-01/23-01/14
URBROJ: 2181-12-04-23-05
Trilj, 17.05.2023.

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Natječaja radi prijema u službu na neodređeno vrijeme u Upravni  odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove, na radno mjesto „Voditelj odsjeka za gospodarstvo i EU fondove“- 1 izvršitelj/ica, mjesto rada Trilj, upućuje

                                                                                                             POZIV na usmeni intervju

 koji će se održati dana 23. svibnja 2023. (utorak) od 15:30 sati na adresi, Grad Trilj, Poljičke republike 15 u gradskoj vijećnici  (iznad zgrade kino dvorane)
Na razgovor se pozivaju  slijedeći kandidati koji su zadovoljili na pismenom testiranju :

R.br.

Šifra kandidata

Vrijeme testiranja

Broj bodova na pisanom dijelu ispita

Zadovoljio/nije

zadovoljio

1.

2023-0022

15:30

 8/10

Zadovoljio

Ako kandidat neopravdano ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom  natječaja.
Povjerenstvo na razgovoru  s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u na radnom mjestu na koje se aplicirao kandidat.
Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario najmanje 5 bodova od ukupno 10 mogućih bodova.
Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pismenom testiranju i intervjuu.
Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti na telefon 021/831 135.

                                                                                                                                                        Povjerenstvo za provedbu Natječaja

Previous Rezultati usmenog intervjua – Spremačica

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo