NATJEČAJ za korištenje javnih površina i montažnih objekata ugostitelja i trgovaca na manifestaciji ‘’Trilj Eko Festival” 2023.

NATJEČAJ za korištenje javnih površina i montažnih objekata ugostitelja i trgovaca na manifestaciji ‘’Trilj Eko Festival” 2023.

Grad Trilj  je Organizator, a Truristička zajednica grada Trilja Izvršni organizator manifestacije „Trilj Eko Festival 2023.“ (u daljnjem tekstu: Manifestacija) koja će se održavati u vremenu od –

14.07.-16.07.2023.

U okviru Manifestacije na lokaciji Gradskog Parka Trilj potrebno je u vremenu od petka 14. do nedjelje 16.07.2023. godine osigurati raznovrsnu ugostiteljsku ponudu eko jela i pića, te prigodnu prodaju eko trgovačke robe svih vrsta na drvenim kućicama, štandovima i drugim pokretnim i  montažnim objektima;

 

 1. A) Površine, objekti i uvjeti zakupa
 2. GRADSKI PARK TRILJ

Radno vrijeme:

obavezno 18:00 do 24:00 h dozvoljeno 10:30 do 00:30 h

Oznake lokacija prema Shemi 1, namjena i početne cijene korištenja:

 

 1. Korištenje zemljišta u blizini pozornice, lijevo od pozornice A1

20 M 2 –  ugostiteljska djelatnost, sve vrste alkoholnog i bezalkoholnog pića isključivo craft proizvodnje 2.000,00 eura + PDV

(vlastiti prodajni objekt korisnika, u obzir dolazi oldtimer vozilo  + šank, ugostiteljska kupola (nikako šator), kontejner ili druga vrsta pokretnog objekta uz obavezno slanje fotografije uz ponudu (nikako šator)

 1. Korištenje zemljišta u blizini pozornice, desno od pozornice A2

20 M 2 –  ugostiteljska djelatnost, sve vrste alkoholnog i bezalkoholnog pića isključivo craft proizvodnje

2.000,00 eura + PDV

(vlastiti prodajni objekt korisnika, u obzir dolazi oldtimer + šank, ugostiteljska kupola (nikako šator), kontejner ili druga vrsta pokretnog objekta uz obaveno slanje fotografije uz ponudu

 1. Drvena kućica za ugostiteljstvo 3,60 x 2,50 m + pult od 40 cm – A3 ugostiteljska djelatnost, street food eko hrana 1.500,00 eura + pdv 
 2. 4. Drvena kućica za ugostiteljstvo 3,60 x 2,50 m + pult od 40 cm – A4 ugostiteljska djelatnost, street food eko hrana   500,00 eura + pdv 
 3. 5. Drvena kućica za ugostiteljstvo 3,60 x 2,50 m + pult od 40 cm– A5 ugostiteljska djelatnost, street food eko hrana  500,00 eura + pdv 

6.-15. Drveni štand za tendom  2,2 m i 1,2 m     A6-A15 (10 pozicija)

Isključivo trgovačka djelatnost eko proizvoda svih vrsta  160,00 eura + pdv 

 1. Vlastite pokretne naprave isključivo za trgovačku robu sa predznakom eko

(šatori isključeni)

(Pozicije na skici A16 +)

50,00 eura + pdv po m2 zakupa površine 

(minimal zakup 4 m2 obavezan prilog fotografija prodajnog prostora)

Posebni uvjeti za Gradski park Trilj:

-svi korisnici drvenih kućica za ugostiteljstvo imaju mogućnost postavljanja do 6 jednakih barskih stolova bočno uz montažni objekt. Stolovi moraju biti nebrendirani ili biti brendirani materijalima nekog od sponzora Trilj Eko Festivala (popis sponzora na zahtjev u Grad Trilj) ili tvrtke korisnika a korisnici sa oldtimer vozilom imaju pravo na istureni šank u dužini vozila

(vozilo ne smije biti veće dućine od 6 m, obavezan prilog ponudi fotografija)

-svi korisnici koji u ponudi imaju piće moraju imati pića isključivo craft proizvodnje osim izvorske vode.

Ostali uvjeti za sve korisnike:

– osigurati ponudu istovjetnu ponudi iz natječaja isključivo eko proizvoda bilo koje vrste; ponuda mora biti dostupna za cijelo radno vrijeme i u sve dane Manifestacije, – raditi u radnom vremenu Manifestacije, – poštivati ekskluzivnost sponzora Manifestacije

– svi korisnici kojima je potrebna el. energija imat će osiguran priključak na objektu, a unutarnje priključke trošila si osiguravaju samostalno o vlastitom trošku, – svi korisnici montažnih objekata dužni su osigurati unutarnje osvjetljenje objekata i prigodno uređenje objekata uz poštivanje uputa izvršnih organizatora,

– ako Manifestacija bude otkazana prije samog početka, Turistička zajednica grada Trilja se obvezuje vratiti korisnicima cjelokupan iznos plaćenog iznosa u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o otkazivanju Manifestacije, – ako se Manifestacija otkaže nakon što je već započela, Turistička zajednica grada Trilja se obvezuje vratiti korisnicima iznos koji će se izračunati tako da se ukupni ponuđeni iznos podijeli s brojem dana Manifestacije, te dnevni iznos pomnoži s brojem otkazanih dana.

 1. C) Podnošenje ponuda

Obrazac pisane ponude za ugostiteljstvo mora sadržavati:

 • –  Naziv tvrtke, obrta ili fizičke osobe s OIB-om,
 • –  Kontakt podatke: adresa, e-mail, br. telefona i/ili mobitela,
 • –  Oznaku lokacije iz Sheme 1. za koju se podnosi ponuda,
 • –  Ponuđeni iznos korištenja izražen u eurima,
 • –  Presliku rješenja o upisu djelatnosti,
 • –  Detaljan opis ugostiteljske ponude (hrana – brza jela, slastice, piće),
 • –  Fotografiju kamiona za lokaciju Travnati plato uz „Zorin dom“
 • –  Ponude obavezno moraju biti pisane na računalu, sa svim traženim podacima i traženom

dokumentacijom.

 

 

Obrazac pisane ponude za vlastitu pokretnu napravu i štand mora sadržavati:

 • –  Naziv tvrtke, obrta, OPG-a OIB-om i sjedištem,
 • –  Rješenje o upisu u odgovarajući registar,
 • –  Kontakt podatke: ime i prezime, adresa, e-mail, broj dostupnog telefona i/ili mobitela,
 • –  Broj/oznaku lokacije iz Sheme 1. za koju se podnosi ponuda
 • –  Detaljan opis ponude (poželjno priložiti fotografije ponude),
 • –  Ponuđeni iznos korištenja izražen u eurima,
 • –  Iskazanu potrebu za priključak električne energije sa potrebnom snagom (u kW),
 • –  Dimenzije vlastite pokretne naprave i fotografiju iste,
 • –  Ponude obavezno moraju biti pisane na računalu sa svim traženim podacima i traženom

dokumentacijom.

 • –  Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe podnositelja

 

Ponude se podnose Izvršnom organizatoru, na adresu: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA TRILJA, Kralja Tomislava 1a, 21240 Trilj. Ponude se šalju isključivo poštoma sa povratnicom  sa naznakom; JAVNI NATJEČAJ ‘’TRILJ EKO FESTIVAL 2023.  do 07.srpnja 2023.

 1. D) Odabir, objava rezultata natječaja i ugovaranje

Neće se razmatrati nepravovremene i nepotpune ponude. Rezultati natječaja utvrdit će se do 10.srpnja 2023. godine, o čemu će ponuditelji biti obaviješteni na dostavljene kontakte isključivo elektroničkom poštom.

Rezultati natječaja objavljuju se na WEB stranici TZ Trilj i Grada Trilja.

Ugostitelj ili trgovac se može prijaviti za jednu ili više lokacija. Za svaku lokaciju mora biti napisana posebna ponuda, a dokumentacija se prilaže samo uz jednu ponudu. Ugostitelj ili trgovac koji je podnio zahtjev/prijavu za više lokacija, može biti odabran za jednu ili više lokacija ovisno o utvrđenim kriterijima odabira, te broju pristiglih ponuda.

Uz ispunjenje ostalih (propisanih) uvjeta iz natječaja, najpovoljniji je ponuditelj koji ponudi najveći iznos zakupnine za pojedinu lokaciju. Ukoliko pristignu dvije identične ponude, s istim iznosom ponuđene zakupnine ponuditelji će biti pozvani da u roku dva dana po primitku obavijesti elektroničkom poštom, u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluka o najpovoljnijem ponuditelju.

Odluku o najpovoljnijim ponuditeljima temeljem kriterija utvrđenih ovim natječajem donosi Izvršni organizator. Odluka će se dostaviti odabranim ponuditeljima elektroničkom poštom u najkraćem mogućem roku, od dana otvaranja ponuda odnosno završetka natječaja, kojom će se pozvati odabrane ponuditelje – korisnik na sklapanje ugovora o korištenju s Turističkom zajednicom grada Trilja u roku 5 dana od dostave odluke o odabiru.

U slučaju da odabrani ponuditelj ne bi sklopio ugovor u roku 7 dana od dostave odluke o odabiru, konkretna lokacija ponuditi će se prvom narednom rangiranom ponuditelju, e-poštom ili telefonom, koji je dužan očitovati se isti dan o prihvaćanju lokacije i sklopiti ugovor o zakupu u roku 3 dana. Postupak se može ponavljati do zadnjeg ponuditelja za određenu lokaciju odnosno ugovaranja zakupa za lokaciju.

Žalba (prigovor) uložena na odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja ne odgađa izvršenje odluke.

Izvršni organizator zadržava pravo poništiti dio natječaja ili cijeli natječaj ili ne odabrati ponudu bez odgovornosti prema sudionicima i bez posebnog obrazloženja odluke.

Ugovor o korištenju zaključuje se u pisanom obliku.

 

 1. E) Ugovorne obveze ponuditelja zakupnika
 2. Korisnik je obvezan po pozivu uplatiti ponuđeni iznos zakupnine (sa uključenim PDV-om) prije zaključivanja ugovora u suprotnom se smatra da je odustao od sudjelovanja u natječaju odnosno zakupa,
 3. Korisnik ugovorom prihvaća sve uvjete navedene za pojedinu lokaciju/i ostale uvjete za sve zakupnike/,
 4. Korisnik je obvezan samostalno pribaviti sva potrebna odobrenja za obavljanje svoje djelatnosti, o svojem trošku,
 5. Korisnik je obvezan raditi u utvrđenom radnom vremenu manifestacije – vremenu koje je određeno za pojedinu lokaciju,
 6. Korisnik ne smije reklamirati djelatnosti drugih osoba osim vlastite tvrtke i/ili sponzora manifestacije,
 7. Korisnik je obvezan o vlastitom trošku održavati sigurnost, red i čistoću zakupljenog prostora/objekta.
 8. Korisnik javnu površinu ne smije dati drugom na korištenje niti se pravo korištenja može prenositi na druge osobe,
 9. Korisnik je dužan u/na zakupljenom objektu omogućiti postavljanje promotivnih materijala sponzora Manifestacije,
 10. Korisnici montažnih objekata dužni su o vlastitom trošku osigurati unutarnje osvjetljenje objekta i prigodno uređenje (dekoraciju) prema uputama Organizatora/Izvršnih organizatora,
 11. Korisnik samostalno i o vlastitom trošku osigurava priključenje trošila unutar objekta,
 12. Održavanje čistoće i čišćenje zakupljenog prostora, snosi korisnik, koji je dužan vratiti površinu u prvotno stanje i sanirati eventualnu štetu, zabavne naprave održavati čiste i uredne
 1. F) Komuniciranje

Sve dodatne informacije mogu se dobiti isključivo elektroničkim putem; upite slati na e-adresu:

dora@yem.hr

 1. G) Program manifestacije “ Trilj Eko Festival 2023. “

Program Manifestacije sa izvođačima i rasporedom događanja može se pratiti na mrežnim stranicama;

www.visittrilj.com

 

 

Ivan Bugarin dipl.ing.el.

Predsjednik Turističke zajednice grada Trilja

Dokumenti za preuzimanje:

Lokacije

Previous JAVNI POZIV ZA OBAVLJANJE POSLOVA MRTVOZORNIKA

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo