Obavijest o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije na području grada Trilja

Obavijest o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije na području grada Trilja

Ovom obavijesti obvezuje se vlasnike i posjednike zemljišta na provođenje mjera i aktivnosti usmjerenih na uništavanje ambrozije prije cvatnje. Svi vlasnici i posjednici zemljišta obavezni su se pridržavati Naredbe o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) („Narodne novine“ br. 72/07).

Ambrozija obično raste pokraj putova i cesta, uz potoke i kanale, u zapuštenim dvorištima, vrtovima, poljoprivrednim površinama, uz rubove šuma, na svim neodržavanim površinama s dovoljno sunca. Ambroziju je najbolje suzbijati mehanički čupanjem ili košnjom u vrijeme dok su biljke male.

Uoči li se ambrozija u cvatu preporuča se biljku odrezati i spaliti, kako se eventualno već zrelo sjeme ne bi širilo dalje te tako prenijelo ambroziju na nove površine.

Odredbom članka 6. Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ br. 01/20) propisano je da su vlasnici i korisnici obrađenog i neobrađenog zemljišta uključujući rubove parcela, šuma i poljskih putova, dužni redovito uklanjati i suzbijati korov odnosno spriječiti zakorovljenost površina slijedećim mjerama:

– agrotehničkim: obradom tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kultura;

– mehaničkim: okopavanjem, plijevljenjem i redovitom košnjom;

– kemijskim: uporabom učinkovitih herbicida koji imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj, a u skladu sa uputom priloženom uz sredstvo i važećim propisima.

Ambrozija je jak alergen koji uzrokuje vrlo neugodne reakcije poput kihanja, otežanog disanja, svrbeža nosa, pojavu vodenog iscjetka i otečenost kapaka. Tek zajedničkim naporom može se spriječiti širenje ambrozije i pomoći sve većem broju stanovnika našeg Grada koji teško podnose period cvjetanja ambrozije.

Provedbu zakonskih obveza po navedenim odlukama redovito će kontrolirati komunalni redar Grada Trilja te će protiv onih koji ih se ne pridržavaju poduzimati mjere u skladu sa svojom nadležnošću. U cilju izbjegavanja pokretanja postupka, molimo građane da postupaju sukladno ovoj obavijesti.

Previous DEZINSKECIJA KOMARACA U TRILJU

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo