Uspješno je završen projekt ”Reciklažno dvorište Trilj” 

Uspješno je završen projekt ”Reciklažno dvorište Trilj” 

Uspješno je završen projekt ”Reciklažno dvorište Trilj”. Projekt je proveden sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., referentni broj ugovora: KK.06.3.1.16.0066 koji je sklopljen 29. prosinca 2020. Razdoblje provedbe projekta bilo je od 29. prosinca 2020. godine do 29. lipnja 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta je 455.863,28 EUR od čega prihvatljivi troškovi iznose 452.149,53 EUR. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 384.327,10 EUR , što čini 85% prihvatljivih troškova. Ostatak sredstava u iznosu od 15% vlastitog udjela prihvatljivih troškova i trošak neprihvatljivih troškova osiguran je iz proračuna Grada Trilja.

O datumu otvorenja i radnom vremenu reciklažnog dvorišta obavijestit ćemo Vas na Internet stranicama Grada Trilja.

Provedbom projekta ostvareni su ciljevi projekta:

– izgradnja reciklažnog Trilj i

– provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti

Sve informacije o projektu možete pratiti i na našoj novoj web stranici https://trilj.hr/ Dodatne informacije o OPKK 2014-2020 i strukturnim fondovima dostupne su na http://opzo-opkk.hr i https://strukturnifondovi.hr.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Grada Trilja.

Prezentacija_Zavrsna_RD Trilj

Previous Poziv za podnošenje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Trilja

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo