Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o porezima Grada Trilja

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o porezima Grada Trilja

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22), Grad Trilj otvara i objavljuje dana 07. studenoga 2023. godine Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o porezima Grada Trilja

1. Otvara se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o porezima Grada Trilja
2. Pozivaju se svi predstavnici zainteresirane javnosti (ustanove, institucije, udruge, odnosno zainteresirane fizičke osobe) da u postupku savjetovanja o nacrtu Odluke o porezima Grada Trilja dostave svoje prijedloge i mišljenja
3. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajat će od 07. studenoga do 06. prosinca 2023. godine, u kojem roku svi prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni na Obrascu za sudjelovanje u savjetovanju, koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove objave
4. Obrazac za sudjelovanje mora biti popunjen sa svim traženim podacima te dostavljen najkasnije 06. prosinca 2023. godine na e-mail: grad@trilj.hr
5. Po završetku savjetovanja svi će pristigli prijedlozi i primjedbe biti razmotreni te će biti sastavljen Izvještaj o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji će biti objavljen na web stranici Grada Trilja www.trilj.hr
6. Tekst nacrta Odluke o porezima Grada Trilja nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove objave

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju –

Odluka o porezima Grada Trilja Odluka o porezima Grada Trilja

Previous Grad Trilj organizira odlazak u Vukovar

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo