Poziv na novu katastarsku izmjeru za dio katastarskih općina Čaporice, Košute i Vedrine

Poziv na novu katastarsku izmjeru za dio katastarskih općina Čaporice, Košute i Vedrine

Geomatika d.o.o., Bana Jelačića 30, 21240 Trilj objavljuje

POZIV NA NOVU KATASTARSKU IZMJERU ZA DIO K.O. ČAPORICE, DIO K.O. KOŠUTE I DIO K.O. VEDRINE
U SVRHU IZRADE KATASTRA NEKRETNINA I OBNOVE/OSNIVANJA ZEMLJIŠNE KNJIGE

Poštovani nositelji prava (vlasnici, posjednici, izvanknjižni vlasnici nekretnina), obavještavamo Vas o početku nove katastarske izmjere dijelova katastarskih općina Čaporice, Košute i Vedrine na području Grada Trilja.

Zajednica ponuditelja Geo-Gauss d.o.o., Geomatika d.o.o. i Metra d.o.o. sklopila je ugovor s Državnom geodetskom upravom o poslovima nove katastarske izmjere dijelova katastarskih općina Čaporice, Košute i Vedrine.

Pozivamo sve nositelje prava (vlasnici, posjednici, izvanknjižni vlasnici) na zemljištima obuhvaćenim novom izmjerom (djelovi katastarskih općina Čaporice, Košute i Vedrine) da se odazovu pozivu za novu katastarsku izmjeru koja će započeti dana 29.4.2024. godine. U svrhu upoznavanja javnosti s novom katastarskom izmjerom održat će se i JAVNI SKUP S GRAĐANIMA DANA 25.4.2024. u 19:00 U PROSTORIJAMA KINO DVORANE NA ADRESI POLJIČKE REPUBLIKE 15, 21240 TRILJ.

Pogodnosti koje pruža nova katastarska izmjera su trajno rješavanje pitanja granica svojeg vlasništva, razvrgnuće suvlasničkih odnosa te legalizacija neevidentiranih dogovornih nagodbi, zamjene, kupoprodaje, nasljeđivanja i sl., raščišćavanje i prijenos, odnosno registracija prava vlasništva (na sebe, djecu ili treće osobe).

U postupku katastarske izmjere prikupljaju se i podaci o nositeljima prava na nekretninama na temelju raspoloživih dokumenata (zemljišne knjige, katastra zemljišta i dr.), kao i izjava zainteresiranih stranaka. Podaci o nositeljima prava (ime i prezime, adresa prebivališta, OIB i kontakt) na nekretninama prikupljeni u katastarskoj izmjeri pomoćni su podaci koji služe za potrebe predočavanja i izlaganja na javni uvid elaborata katastarske izmjere.

Prije početka terenske izmjere obaveza je nositelja prava omogućiti pristup međama zemljišta na kojemu imaju pravo vlasništva ili druga prava ili kojima upravljaju (upravitelji općih, javnih i drugih dobara) i sa susjednim nositeljima prava definirati točan tijek međe koji će se obilježiti trajnim oznakama ukoliko nije obilježen na terenu. Nositelji prava na zemljištu kojima su osobni podaci (ime, prezime, adresa) evidentirani u katastru će pisanim putem biti pozvani na obilježivanje granica zemljišta. Ostale nositelje prava koji nisu upisani ili su im podaci neispravno navedeni (adresa) pozivamo da nas kontaktiraju kako bi ih mogli obavijestiti o terminu terenskog uviđaja.

Međe i druge granice katastarskih čestica koje čine jasno raspoznatljive lomne točke (zgrada, zid, ograda i sl.), nije potrebno obilježavati. Također, prije termina terenskog uviđaja uklonite raslinje koje ometa pristup do lomnih točaka međa katastarske čestice. Ako vlasnik nije u mogućnosti odazvati se pozivu, na obilježavanje može doći i netko iz njegove obitelji ili druga osoba koja mora znati Vaš OIB, adresu prebivališta i broj telefona, te mora poznavati detalje o katastarskoj čestici na čijoj izmjeri sudjeluje. U Vašem je interesu da se odazovete na novu katastarsku izmjeru.

Informacije o novoj izmjeri nalaze se i na službenoj stranici višegodišnjeg programa katastarskih izmjera: www.visegodisnjiprogram.dgu.hr

Za sve dodatne informacije možete se javiti na dolje navedeni kontakt broj ili adresu elektroničke pošte:

Telefon: +385 98 203 112. Email: geomatika@geomatika.hr

Previous Trajni javni poziv za iskaz interesa radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti – korištenje usluga potpore i podrške usvakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo