Poziv za 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja

Poziv za 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/24-01/3
Urbroj: 2181-12-01-24-01
Trilj, 24.05.2024.

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA TRILJA
-svima
Gradonačelniku Grada Trilja

Na temelju članaka 55., 56. i 57. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trilja („Službeni glasnik
grada Trilja broj 03/09, 01/13, 01/21, 05/23 i 09/23), sazivam 26. sjednicu Gradskog vijeća
Grada Trilja za dan 05.06.2024. godine.
Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Trilja, Poljičke Republike 17, Trilj s
početkom u 19:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

Dnevni red
– Aktualni sat – vijećnička pitanja
– Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice

 1. Prijedlog Odluke o ispravku tehničkih grešaka u grafičkom i tekstualnom dijelu
  Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja
 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva
 3. Prijedlog Rješenja o razrješenju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Trilja
 4. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Trilja
 5. Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Trilja
 6. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Trilja za 2024. godinu
 7. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj
  uporabi u vlasništvu Grada Trilja – naselje Gardun
 8. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj
  uporabi u vlasništvu Grada Trilja – nogometno igralište Čaporice
 9. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj
  uporabi u vlasništvu Grada Trilja – groblje Vrpolje
 10. Prijedlog Odluke o transformaciji Prostornog plana uređenja Grada Trilja

POTPREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Miljenko Marić, prof.

Napomena:
Mole se svi gradski vijećnici koji ne mogu prisustvovati sjednici da 24 sata prije sjednice svoj
izostanak jave u Upravni odjel.

Previous Javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja manifestacije „7 th Thrill Blues Festival“

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo