Javna rasprava o SUO Vjetroelektrana Brda-Umovi

Javna rasprava o SUO Vjetroelektrana Brda-Umovi

Obavještavaju se zainteresirani građani o provođenju javne rasprave o Studiji o utjecaju na
okoliš vjetroelektrane Brda – Umovi, Splitsko-dalmatinska županija.
U nastavku se može preuzeti i/ili izvršiti uvid u Oglas o održavanju javne rasprave, izdan od
Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove i
infrastrukturu od 18. lipnja 2024.

Previous Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu javne površine (Gradski park) za održavanje manifestacije ”7th Thrill Blues Festival”

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo