Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta

Grad Trilj potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju reciklažnog dvorišta 29.12.2020. Projektom je predviđena izgradnja reciklažnog dvorišta Trilj kojim će se omogućiti odvojeno sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Trilja i na taj način doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Projekt je odobren za sufinanciranje u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga ”Uspostava reciklažnih dvorišta”. Projekt je odobren za sufinanciranje u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga ”Uspostava reciklažnih dvorišta” u okviru OP ”Konkurentnost i kohezija” 2014. – 2020.

Nositelj projekta je Grad Trilj, a cilj projekta je izgradnja i uspostava Reciklažnog dvorišta Trilj. Svrha projekta je doprinos povećanju stope odvojenog prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Provedbom projekta ”Uspostava reciklažnog dvorišta Trilj” unaprijedit će se sustav gospodarenja otpadom na području Trilja, smanjit će se ukupna količina otpada koja

nastaje, omogućit će se adekvatno mjesto za odlaganje odvojeno prikupljenog otpada i povećat svijest građana o važnosti pravilnog odvajanja otpada, recikliranja i

smanjenja nastanka otpada.

OČEKIVANI REZULTATI:

 

Izgrađeno i stavljeno u funkciju reciklažno dvorište

Odvojeno prikupljeno 49 tona otpada u prvoj godini

93 % stanovnika Grada Trilja obuhvaćeno izobrazno – informativnim aktivnostima

 

Podijeljeno 8500 brošura o pravilnom odvajanju otpada

 

Ishođena uporabna dozvola i upis u očevidnik reciklažnih dvorišta

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:    3.434.701,87 kn

IZNOS SUFINANCIRANJA:               2.895.712,52 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:  29.12.2020. – 29.09.2022.

Relevantni linkovi:

http://strukturnifondovi.hr/

Previous Poziv na 11. sjednicu Gradskog vijeća

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo