Poziv – javna priznanja 2022

Poziv – javna priznanja 2022

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADSKO VIJEĆE

Odbor za demografiju, društvene
djelatnosti, dodjelu javnih priznanja
i suradnju s mjesnim odborima

Klasa: 060-01/22-01/4
Urbroj: 2181-12-01-22-01
Trilj, 19. srpnja 2022. god.

U okviru priprema proslave dana Grada Trilja, a vezano za Odluku o Javnim priznanjima Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ br. 04/09 i 03/19) objavljuje se Poziv za podnošenje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Trilja.

Odlukom o javnim priznanjima Grada Trilja utvrđena su sljedeća javna priznanja:

  1. Počasni građanin Grada Trilja
  2. Nagrada Grada Trilja
  3. Povelja Grada Trilja
  4. Zahvalnica Grada Trilja

Priznanje Počasni Građanin Grada Trilja u pisanom obliku dodjeljuje se osobi posebno zaslužnoj za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Grada Trilja, njegovih odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu te za razvoj Grada Trilja.

Nagrade Grada Trilja su:

  • Osobno ili kolektivno priznanje
  • Priznanje Grada Trilja za životno djelo

Osobno ili kolektivno priznanje dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za postignute rezultate u prethodnoj godini iz oblasti gospodarstva, prosvjete, športa, kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih oblasti društvenog i javnog života u Gradu Trilju.

Priznanje Grada Trilja za životno djelo dodjeljuje se građanima Grada Trilja ili drugim osobama za rezultate ili djela od posebnog značenja za unapređenje i promicanje znanosti, umjetnosti, gospodarstva, zdravstva, obrazovanja, kulture i športa te drugih djelatnosti značajnih za život Grada Trilja.

Povelja Grada Trilja kao posebno javno priznanje dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima djelatnosti gospodarskog i društvenog života Grada.

Zahvalnica Grada Trilja dodjeljuje se u pisanom obliku učenicima, studentima, učiteljima, profesorima, mentorima, sportašima, sportskim trenerima učenika osnovnih i srednjih škola, studenata i sportaša , umjetnika građana Grada Trilja i drugim osobama koje rade na području Grada Trilja, udrugama ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama, za donacije i slične aktivnosti, zasluge u promicanju znanosti, obrazovanja, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi, politike, humanitarnog djelovanja te svih drugih područja društvenog života u Gradu Trilju.

O dodjeli javnih priznanja Grada Trilja odlučuje Gradsko vijeće na prijedlog Odbora za demografiju, društvene djelatnosti, dodjelu javnih priznanja i suradnju s mjesnim odborima osim o Povelji Grada Trilja o čijoj dodjeli odluku donosi Gradonačelnik, a inicijativu mogu podnositi: članovi Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća, gradonačelnik, mjesni odbori, udruge gospodarstvenika i obrtnika, građani, udruge građana, ustanove, poduzeća, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe.

Stoga molimo da Vašu moguću inicijativu uz obrazloženje i prateću dokumentaciju podnesete Odboru za demografiju, društvene djelatnosti, dodjelu javnih priznanja i suradnju s mjesnim odborima najkasnije do 31. kolovoza 2022. godine na adresu: Grad Trilj, Poljičke republike 15, Trilj.

 

Predsjednik odbora
Miljenko Marić, prof.

Previous JAVNI NATJEČAJ za bespovratna sredstva 2022.

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo