Poziv na 12. sjednicu Gradskog vijeća

Poziv na 12. sjednicu Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD TRILJ

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/22-01/6

Urbroj: 2181-12-01-22-01

Trilj, 27.07.2022. godine

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA TRILJA

-svima

                                                                       GRADONAČELNIKU GRADA TRILJANa temelju članaka 55., 56. i 57. Poslovnika gradskog vijeća Grada Trilja („Službeni glasnik

grada Trilja“ broj 03/09, 01/13 i 01/21) sazivam 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja za dan 02. kolovoza 2022. godine (utorak).  

 

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Trilja, Poljičke Republike 17, Trilj s početkom u 16,00 sati.


Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

Dnevni red                

 

 1. Prijedlog Proračuna Grada Trilja za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

 2. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Trilja za 2022. godinu 

 

 1. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Trilja

 2. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja

 3. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja groblje Grab

 4. Prijedlog Odluke o komunalnom redu

 5. Prijedlog Godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Grada Trilja za 2021. godinu

 6. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Trilj    

 7. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem
  ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Trilj, Trilj                                                                                                                

 

Napomena:
Amandmane na prijedlog Proračuna Grada Trilja za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu moguće je dostaviti u pisanom obliku na protokol gradske uprave najkasnije do 01. kolovoza 2022. do 15.00 sati.                                                                                   GRADSKO VIJEĆE GRADA TRILJA

                                                                                PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                Žana Majić, prof. 

Sve materijale možete preuzeti OVDJE

Previous Javni poziv – Oluja

Leave Your Comment

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo