Poziv udrugama za dostavu izvješća o potrošnji proračunskih sredstava

Poziv udrugama za dostavu izvješća o potrošnji proračunskih sredstava

Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija
(N.N. br. 31/15, 67/17, 115/18 i 21/21) propisana je obveza izvještavanja o potrošnji sredstava
iz javnih izvora uključujući i sredstava iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave. Za izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava za
poslovnu godinu propisan je obrazac PROR-POT, a dostavlja se davatelju sredstava. Dostava
izvještaja obvezuje sve neprofitne organizacije koje ostvaruju proračunska sredstva neovisno
o činjenici vode li dvojno ili jednostavno knjigovodstvo. Izvještaj o potrošnji proračunskih
sredstava koji se sastavlja na Obrascu: PROR-POT dostavlja se davatelju sredstava u roku 60
dana od isteka poslovne godine. POZIVAJU SE UDRUGE, KOJE TO JOŠ NISU
UČINILE, DA DOSTAVE ISTI U GRAD TRILJ, Poljičke republike 15, 21240 Trilj, u
protivnom će im biti uskraćen svaki vid financiranja iz Proračuna Grada Trilja. Obrazac je
potrebno dostaviti do 31.08.2022. godine.

Dokumenti za preuzimanje:
POZIV
PROP-POT obrazac

 

Previous ODLUKA – UPU groblje Grab

Leave Your Comment

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo