Informacija o zahtjevu za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Postrojenje za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije Čaporice, Grad Trilj, Splitsko -dalmatinska- županija“

Informacija o zahtjevu za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Postrojenje za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije Čaporice, Grad Trilj, Splitsko -dalmatinska- županija“

U svrhu informiranja zainteresirani javnosti o predmetnom postupku i s obzirom da je lokacija zahvata na području Grada Trilja objavljuje se Informacija o zahtjevu za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Postrojenje za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije Čaporice, Grad Trilj, Splitsko -dalmatinska- županija“ i pripadajući Elaborat zaštite okoliša.

Informacija i elaborat dostupni su na sljedećim linkovima:

Informacija

Elaborat

Previous Poziv na 13. sjednicu Gradskog vijeća

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo