OBAVIJEST MJEŠTANIMA KOŠUTA

OBAVIJEST MJEŠTANIMA KOŠUTA

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADONAČELNIK

Klasa: 024-01/22-01/75
Urbroj: 2181-12-03-22-01
Trilj, 02.09.2022.

 

 

OBAVIJEST MJEŠTANIMA KOŠUTA

 

Poštovani ,

 

mole se mještani Košuta da iskažu interes za izgradnju novih grobnica na mjesnom groblju u Košutama. Interes je potrebno iskazati prijavom u Komunalni odjel Grada Trilja.

Također, ukoliko se pokaže hitna potreba za određenim grobnim mjestom Grad Trilj osnovati će Povjerenstvo koje će odlučivati o potrebi i hitnosti pojedinih slučajeva, te iste riješiti  unutar postojećeg izgrađenog groblja.

Svrha prikupljanja informacija o iskazu interesa jest namjeravani zahvat proširenja postojećeg mjesnog groblja u Košutama.

Molim mještane Košuta da se o istom izjasne do kraja rujna 2022. g.

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bugarin, dipl. ing. el.

Preuzimanje dokumenta:

Obavijest mještanima Košuta

Previous Informacija o zahtjevu za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Postrojenje za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije Čaporice, Grad Trilj, Splitsko -dalmatinska- županija“

Leave Your Comment

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo