Poziv na 14. sjednicu Gradskog vijeća

Poziv na 14. sjednicu Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD TRILJ

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/22-01/9

Urbroj: 2181-12-01-22-01

Trilj, 13.09.2022. godine

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA TRILJA

-svima

                                                                       GRADONAČELNIKU GRADA TRILJA

 

 

Na temelju članaka 55., 56. i 57. Poslovnika gradskog vijeća Grada Trilja („Službeni glasnik

grada Trilja“ broj 03/09, 01/13 i 01/21) sazivam 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja za dan 19. rujna 2022. godine (ponedjeljak). 

 

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Trilja, Poljičke Republike 17, Trilj s početkom u 18,00 sati.


Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

Dnevni red                 

  • Aktualni sat
  • Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Trilja

  1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Trilja za 2022. godinu

  2. Prijedlog Odluke o sklapanju povelje prijateljstva Grada Trilja i Općine Vrbanja

 

 

                                                                                 GRADSKO VIJEĆE GRADA TRILJA

                                                                                PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                Miljenko Marić, prof.

Sve materijale možete preuzeti OVDJE

Previous Odluka o sufinanciranju školskih udžbenika i školskog pribora za učenike srednjih škola za školsku godinu 2022/2023

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo