Obavijest o dostupnim zajmovima i jamstvima za poljoprivrednike

Obavijest o dostupnim zajmovima i jamstvima za poljoprivrednike

Pored bespovratnih potpora koje se pripremaju u skladu sa zaključcima Vlade RH, ovim
putem predstavljamo i dostupne zajmove i jamstva za hrvatske poljoprivrednike s počekom
do 1 godine, rokom plaćanja pet godina i uz kamatnu stopu od 0,5%, a u svrhu financiranja
povećanih troškova energije, nabave repromaterijala, stočne hrane, osiguranja likvidnosti i
kontinuiranog rada uslijed poremećaja kojima su poljoprivrednici i prerađivači izloženi.
Pozivamo poduzetnike, čiji je kontinuitet proizvodnje ugrožen nepredvidivim i dalekosežnim
utjecajem kriza, da razmotre mogućnost financiranja potreba za obrtnim sredstvima (nabava
repromaterijala za sjetvu, hrane za stoku, osiguranje likvidnosti uslijed visokog rasta troškova
energenata i dr.) putem dostupnih kredita i uz jamstvene sheme uz državne potpore.

Cjelokupan tekst obavijesti dostupan je na sljedećem LINKU.

Previous Odluka o sufinanciranju dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika

Leave Your Comment

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo