Odluka o poništenju javnog natječaja – pročelnik upravnog odjela općih poslova

Odluka o poništenju javnog natječaja – pročelnik upravnog odjela općih poslova

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADONAČELNIK
KLASA: 112-01/22-01/16
URBROJ: 2181-12-03-23-03
Trilj, 20. siječnja 2023.

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/2008, 61/2011, 4/2018 i 112/2019),  gradonačelnik grada Trilja, Ivan Bugarin donio je

ODLUKU
o poništenju javnog natječaja za prijam u službu

I.

Poništava se javni natječaj Grada Trilja  (KLASA: 112-01/22-01/16 , URBROJ: 2181-12-03-22-01 od 23. studenog 2022. godine), za imenovanje u Upravni odjel općih poslova , lokalne samouprave i društvenih djelatnosti , na neodređeno vrijeme, na radno mjesto Pročelnik Upravnog odjela općih poslova , lokalne samouprave i društvenih djelatnosti , 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 137/2022 dana 23. studenoga 2022.

II.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova sukladno članku 24. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Ova odluka dostaviti će se svim kandidatima prijavljenima na natječaj.


III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama i na službenoj stranici Grada Trilja.

 

Gradonačelnik grada Trilja

Ivan Bugarin, dipl.ing.el.

Previous Odluka o poništenju javnog natječaja – savjetnik za prostorno uređenje

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo