Poziv na usmeni dio – Pročelnik Upravnog odjela općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti

Poziv na usmeni dio – Pročelnik Upravnog odjela općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti

REPUBLIKA HRAVTSKA
      SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

   GRAD TRILJ
      GRADONAČELNIK
      Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

KLASA: 112-01/23-01/1

URBROJ: 2181-12-03-22-04

Trilj , 21. veljače 2023.

 

Na temelju članka 17. i članka 19. stavaka 2. i 4. te članka 22 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Natječaja radi prijema u službu na neodređeno vrijeme u UPRAVNI ODJEL OPĆIH POSLOVA, LOKALNE SAMOUPRAVE  I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI na radno mjesto „Pročelnika/pročelnice   Upravnog odjela općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti“ “- 1 izvršitelj/ica, mjesto rada Trilj, upućuje

 

POZIV

na usmeni intervju

 

koji će se održati

dana 27 veljače   2023. (ponedjeljak) od 16:00 sati

    na adresi, Grad Trilj, Poljičke republike 15 u gradskoj vijećnici
(iznad zgrade kino dvorane)

Na razgovor se pozivaju  slijedeći kandidati koji su zadovoljili na pismenom testiranju :

 

R.br.

Šifra kandidata

Vrijeme testiranja

Broj bodova na pisanom dijelu ispita

Zadovoljio/nije

zadovoljio

1.

2022-0034

16:00

8/10

Zadovoljio

 

 

 

 

 

 

Ako kandidat neopravdano ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom  natječaja.

    Povjerenstvo na razgovoru  s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u na radnom mjestu na koje se aplicirao kandidat.

Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario najmanje 5 bodova od ukupno 10 mogućih bodova.

   Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pismenom testiranju i intervjuu.

Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti na telefon 021/831 135

 

 

 

                                                                                                                      Povjerenstvo za

                                                                                                                   provedbu Natječaja

 

Previous Javni poziv za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo