Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Pravilnik o novčanoj pomoći za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta „Prve tri“

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Pravilnik o novčanoj pomoći za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta „Prve tri“

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22), Grad Trilj otvara i objavljuje savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Pravilnika o novčanoj pomoći za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta „Prve tri“ .

 

  1. Otvara se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Pravilnika o novčanoj pomoći za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta „Prve tri“
  2. Pozivaju se svi predstavnici zainteresirane javnosti (ustanove, institucije, udruge, odnosno zainteresirane fizičke osobe) da u postupku savjetovanja o nacrtu Pravilnika o novčanoj pomoći za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta „Prve tri“ dostave svoje prijedloge i mišljenja
  3. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajat će od 26. travnja do 25. svibnja 2023. godine, u kojem roku svi prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni na Obrascu za sudjelovanje u savjetovanju, koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove objave
  4. Obrazac za sudjelovanje mora biti popunjen sa svim traženim podacima te dostavljen najkasnije 25. svibnja 2023. godine na e-mail: grad@trilj.hr  
  5. Po završetku savjetovanja svi će pristigli prijedlozi i primjedbe biti razmotreni te će biti sastavljen Izvještaj o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji će biti objavljen na web stranici Grada Trilja www.trilj.hr
  6. Tekst nacrta Pravilnika o novčanoj pomoći za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta „Prve tri“ nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove objave

 

Previous POZIV NA INFORMATIVNI SASTANAK ZAINTERESIRANIM VLASNICIMA NEKRETNINA RADI DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U NASELJU KRIVODOL

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo