Odluka o poništenju javnog natječaja – Viši referent za komunalnu naknadu

Odluka o poništenju javnog natječaja – Viši referent za komunalnu naknadu

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša

KLASA: 112-01/23-01/05
URBROJ: 2181-12-085-23-06

Trilj, 28. travnja  2023.

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/2008, 61/2011, 4/2018 i 112/2019),  pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove,  komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Trilja donosi

ODLUKU o poništenju javnog natječaja za prijam u službu

I.  Poništava se javni natječaj Grada Trilja  KLASA: 112-01/23-01/5 URBROJ: 2181-12-05-23-01 od 13. ožujka 2023.  godine), za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove,  komunalni sustav i zaštitu okoliša, na neodređeno vrijeme, na radno mjesto Viši referent za komunalnu naknadu   – 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 29/2023 od 13. ožujka  2023. godine.

II. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova sukladno članku 24. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Ova odluka dostaviti će se svim kandidatima prijavljenima na natječaj.

III.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama.

                                                                                                            Pročelnica

                                                                                                    Ivana Živaljć, univ. bacc. Ing. industr.

Odluka o poništenju javnog natječaja za prijam u službu

 

Previous Rješenje o prijmu u službu – Spremačica

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo