Odluka o poništenju javnog natječaja – Voditelj odsjeka za gospodarstvo i EU fondove

Odluka o poništenju javnog natječaja – Voditelj odsjeka za gospodarstvo i EU fondove

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove

KLASA: 112-01/23-01/14
URBROJ: 2181-12-04-23-08

Trilj, 31. svibnja 2023. g.

 

            Na temelju članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnica Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i EU fondove Grada Trilja donosi

ODLUKU o poništenju javnog natječaja za prijam u službu

I. Poništava se javni natječaj Grada Trilja KLASA: 112-01/23-01/14, URBROJ: 2181-12-04-23-01 za prijam u službu u Grad Trilj, Upravni  odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove, Odsjek za gospodarstvo i EU fondove, na neodređeno vrijeme, na radno mjesto Voditelj odsjeka za gospodarstvo i EU fondove  – 1 izvršitelj/izvršiteljica, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, objavljen u „Narodnima novinama – Oglasni dio “ broj 40/23 od 12. travnja 2023. godine.

II.  Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova sukladno članku 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Ova Odluka dostavit će se svim kandidatima prijavljenima na natječaj.

III.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama“.

 

PROČELNICA

Blaženka Dukić, dipl. oec.

Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu

 

Previous Odluka o poništenju javnog natječaja – Viši referent za komunalnu naknadu

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo