Poziv na usmeni dio – Voditelj odsjeka za gospodarstvo i EU fondove

Poziv na usmeni dio – Voditelj odsjeka za gospodarstvo i EU fondove

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
Upravni odjel za financije,
gospodarstvo i EU fondove
Povjerenstvo za provedbu natječaja
KLASA: 112-01/23-01/22
URBROJ: 2181-12-04-23-05
Trilj, 18.07.2023.

 

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja radi prijma u službu na neodređeno vrijeme u Grad Trilj Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove, Odsjek za gospodarstvo i EU fondove, na radno mjesto „voditelj Odsjeka za gospodarstvo i EU fondove“- 1 izvršitelj/ica, mjesto rada Trilj, upućuje

 

POZIV

na usmeni intervju

 

koji će se održati

dana 24. srpnja 2023. (ponedjeljak) od 08:00 sati

    na adresi: Grad Trilj, Poljičke republike 15, u gradskoj vijećnici
(iznad zgrade kino dvorane)

Na razgovor se pozivaju  slijedeći kandidati koji su zadovoljili na pisanom dijelu testiranja:

 

R.br.

Šifra kandidata

Vrijeme testiranja

Broj bodova na pisanom dijelu ispita

Zadovoljio/nije

zadovoljio

1.

 2051-2023

 08:00 sati

  9/10

 Zadovoljio

 

Ako kandidat neopravdano ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom natječaja.

Povjerenstvo na razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u na radnom mjestu na koje se aplicirao kandidat.

Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario najmanje 5 bodova od ukupno 10 mogućih bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i intervjuu.

Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti na telefon 021/ 831 135.

 

                                                                                                           Povjerenstvo za provedbu Natječaja

Poziv na usmeni dio – Voditelj odsjeka za gospodarstvo i EU fondove

Previous Obavijest o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije na području grada Trilja

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo