Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Pravilnika o kriterijima i postupcima prihvaćanja pokroviteljstva Grada Trilja

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Pravilnika o kriterijima i postupcima prihvaćanja pokroviteljstva Grada Trilja

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22), Grad Trilj otvara i objavljuje dana 31. kolovoza 2023. godine Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Pravilnika o kriterijima i postupcima prihvaćanja pokroviteljstva Grada Trilja

  1. Otvara se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Pravilnika o kriterijima i postupcima prihvaćanja pokroviteljstva Grada Trilja
  2. Pozivaju se svi predstavnici zainteresirane javnosti (ustanove, institucije, udruge, odnosno zainteresirane fizičke osobe) da u postupku savjetovanja o nacrtu Pravilnika o kriterijima i postupcima prihvaćanja pokroviteljstva Grada Trilja dostave svoje prijedloge i mišljenja
  3. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajat će od 31. kolovoza do 29. rujna 2023. godine, u kojem roku svi prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni na Obrascu za sudjelovanje u savjetovanju, koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove objave
  4. Obrazac za sudjelovanje mora biti popunjen sa svim traženim podacima te dostavljen najkasnije 29. rujna 2023. godine na e-mail: grad@trilj.hr  
  5. Po završetku savjetovanja svi će pristigli prijedlozi i primjedbe biti razmotreni te će biti sastavljen Izvještaj o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji će biti objavljen na web stranici Grada Trilja www.trilj.hr
  6. Tekst nacrta Pravilnika o kriterijima i postupcima prihvaćanja pokroviteljstva Grada Trilja  nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove objave  

Pravilnik o pokroviteljstvu Grada Trilja uređeno Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Pravilnik o kriterijima i postupcima prihvaćanja pokroviteljstva Grada Trilja Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju- nacrt Pravilnika o kriterijima i postupcima prihvaćanja pokroviteljstva Grada Trilja
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Pravilnik o kriterijima i postupcima prihvaćanja pokroviteljstva Grada Trilja

Izvješće o provedenom savjetovanju – Pravilnik o kriterijima i postupcima prihvaćanja pokroviteljstva Grada Trilja

Previous Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o mjerilima za utvrđivanje ekonomske cijene predškolskog programa odgoja i obrazovanja te uvjetima sudjelovanja korisnika u cijeni predškolskog odgoja i obrazovanja

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo