POZIV NA 21. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

POZIV NA 21. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/23-01/9
Urbroj: 2181-12-01-23-01
Trilj, 29.08.2023.

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA TRILJA
-svima
Gradonačelniku grada Trilja

 Na temelju članaka 55., 56. i 57.  Poslovnika gradskog vijeća Grada Trilja ( „Službeni glasnik grada Trilja broj 03/09, 01/13, 01/21 i 05/23) sazivam 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja za dan 06.09.2023. godine.

 Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Trilja, Poljičke Republike 17, Trilj s početkom u 19:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

Dnevni red

  • Aktualni sat- vijećnička pitanja
  • Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice
  1. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama i javno prometnim površinama na području grada Trilja
  2. Prijedlog Odluke o uvođenju sustava glavne knjige riznice te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice Grada Trilja
  3. Prijedlog Etičkog kodeksa svih nositelja političkih dužnosti u Gradu Trilju
  4. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika gradskog vijeća Grada Trilja
  5. Prijedlog Rješenja o razrješenju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Trilja
  6. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Trilja
  7. Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Trilja

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Miljenko Marić, prof. 

Napomena:

Mole se svi gradski vijećnici koji ne mogu prisustvovati sjednici da 24 sata prije sjednice svoj izostanak jave u Upravni odjel.

 

Dnevni red 21. sjednice Gradskog vijeća
Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Trilju-novi 2023
Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
Odluka-o-razrješenju podpredsjednika-GV
Skraćeni zapisnik sa 20. sjednice GV
Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća
Odluka-o-razrješenju-predsjednika
Odluka-o-uvodenju-sustava-glavne-knjige-riznice
Prijedlog-Odluke-o-nerazvrstanim-cestama-i-javnim-prometnim-povrsinama-na-podrucju-grada-Trilja

Previous Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Trilja za razdoblje 2023. do 2025.

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo