GRAD TRILJ SUFINANCIRA KUPNJU UDŽBENIKA I RADNOG MATERIJALA SREDNJOŠKOLCIMA

GRAD TRILJ SUFINANCIRA KUPNJU UDŽBENIKA I RADNOG MATERIJALA SREDNJOŠKOLCIMA

Grad Trilj za školsku godinu 2023./2024. sufinancira kupovinu udžbenika i radnog materijala potrebnog za nastavu učenicima srednjih škola. Nabava udžbenika i radnog materijala sufinancira se u iznosu od 100,00 eura. Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici srednjih škola s prebivalištem na području Grada Trilja.
Sufinanciranje se vrši na temelju zahtjeva predanog od strane roditelja ili skrbnika djeteta koje pohađa srednju školu. Zahtjev za sufinanciranje treba sadržavati podatke o roditelju ili skrbniku koji podnosi zahtjev, te podatke o djetetu za koje se podnosi zahtjev.
Zahtjevu se prilaže uvjerenje (potvrda) srednje škole da je učenik/ca upisan u školsku godinu 2023./2024. godinu, preslika IBAN računa na koji će se doznačiti sredstva, te preslika osobne iskaznice roditelja ili skrbnika koji podnosi zahtjev.
Roditelji i skrbnici svoje zahtjeve mogu podnijeti u gradsku upravu Grada Trija, Poljičke republike 15, sve do 31. listopada 2023.
Obrazac za podnošenje zahtjeva moguće je preuzeti na poveznici ili neposredno u gradskoj upravi.

Zahtjev-za-sufinanciranje-udzbenika-za-ucenike-srednjih-skola
Odluka o sufinanciranju udžbenika za srednje škole – 2023-2024

Previous POZIV NA 21. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo