OBAVIJEST KORISNICIMA NAKNADE ZA OGRJEV

OBAVIJEST KORISNICIMA NAKNADE ZA OGRJEV

GRAD TRILJ
Upravni odjel općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti

Trilj, 07. rujna 2023.

OBAVIJEST KORISNICIMA NAKNADE ZA OGRJEV

Pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade i korisnici nacionalne mirovine za starije osobe sa prebivalištem na području grada Trilja koji se griju na drva, da od 07. rujna do 30. rujna 2023. godine podnesu pisani zahtjev za ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja u dijelu koji se odnosi na troškove ogrjeva.

U prilogu ove obavijesti nalazi se obrazac zahtjeva sa popisom ostale potrebne dokumentacije.

Grad Trilj

Obrazac -OGRJEV

Previous OBAVIJEST RODITELJIMA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI S PODRUČJA GRADA TRILJA O PRAVIMA IZ PRAVILNIKA O SOCIJALNOJ SKRBI GRADA TRILJA

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo