Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o metodologiji i načinu izvršavanja i izvještavanja Programa javnih potreba u sportu na području Grada Trilja

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o metodologiji i načinu izvršavanja i izvještavanja Programa javnih potreba u sportu na području Grada Trilja

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22), Grad Trilj otvara i objavljuje Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o metodologiji i načinu izvršavanja i izvještavanja Programa javnih potreba u sportu na području Grada Trilja

1. Otvara se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o metodologiji i načinu izvršavanja i izvještavanja Programa javnih potreba u sportu na području Grada Trilja

2. Pozivaju se svi predstavnici zainteresirane javnosti (ustanove, institucije, udruge, odnosno zainteresirane fizičke osobe) da u postupku savjetovanja o nacrtu Odluke o metodologiji i načinu izvršavanja i izvještavanja Programa javnih potreba u sportu na području Grada Trilja dostave svoje prijedloge i mišljenja

3. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajat će od 16. rujna do 15. listopada 2023. godine, u kojem roku svi prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni na Obrascu za sudjelovanje u savjetovanju, koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove objave

4. Obrazac za sudjelovanje mora biti popunjen sa svim traženim podacima te dostavljen najkasnije 15. listopada 2023. godine na e-mail: grad@trilj.hr

5. Po završetku savjetovanja svi će pristigli prijedlozi i primjedbe biti razmotreni te će biti sastavljen Izvještaj o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji će biti objavljen na web stranici Grada Trilja www.trilj.hr

6. Tekst nacrta Odluke o metodologiji i načinu izvršavanja i izvještavanja Programa javnih potreba u sportu na području Grada Trilja nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove objave

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju – nacrt Odluke o metodologiji i načinu izvršavanja i izvještavanja o Programu javnih potreba u sportu
Odluka o metodologiji i načinu izvršavanja i izvještavanja Programa javnih potreba u sportu
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o metodologiji i načinu izvršavanja i izvještavanja Programa javnih potreba u sportu
Izvješće o provedenom savjetovanju – Odluka o metodologiji i načinu izvršavanja i izvještavanja javnih potreba u sportu na području Grada Trilja

Previous Dani svetog Mihovila 2023.

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo