Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Trilja za 2023. godinu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Trilja za 2023. godinu

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22), Grad Trilj otvara i objavljuje Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Trilja za 2023. godinu

1. Otvara se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Trilja za 2023. godinu
2. Pozivaju se svi predstavnici zainteresirane javnosti (ustanove, institucije, udruge, odnosno zainteresirane fizičke osobe) da u postupku savjetovanja o nacrtu I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Trilja za 2023. godinu dostave svoje prijedloge i mišljenja
3. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajat će od 09. listopada do 23. listopada 2023. godine, u kojem roku svi prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni na Obrascu za sudjelovanje u savjetovanju, koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove objave
4. Obrazac za sudjelovanje mora biti popunjen sa svim traženim podacima te dostavljen najkasnije 23. listopada 2023. godine na e-mail: grad@trilj.hr
5. Po završetku savjetovanja svi će pristigli prijedlozi i primjedbe biti razmotreni te će biti sastavljen Izvještaj o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji će biti objavljen na web stranici Grada Trilja www.trilj.hr
6. Tekst nacrta I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Trilja za 2023. godinu nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove objave

Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Trilja za 2023. godinu
Obrazloženje Prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Trilja za 2023. godinu (1)
Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju – Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Trilja za 2023. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju – I. izmjene i dopune Proračuna Grada Trilja za 2023. god.

Previous ODLUKA o subvenciji troškova autobusnog prijevoza redovnih studenata s područja Grada Trilja

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo