Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Proračuna Grada Trilja za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Proračuna Grada Trilja za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22), Grad Trilj otvara i objavljuje Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Proračuna Grada Trilja za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

  1. Otvara se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Proračuna Grada Trilja za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
  2. Pozivaju se svi predstavnici zainteresirane javnosti (ustanove, institucije, udruge, odnosno zainteresirane fizičke osobe) da u postupku savjetovanja o nacrtu Proračuna Grada Trilja za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu dostave svoje prijedloge i mišljenja         
  3. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajat će od 16. listopada do 14. studenoga 2023. godine, u kojem roku svi prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni na Obrascu za sudjelovanje u savjetovanju, koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove objave
  4. Obrazac za sudjelovanje mora biti popunjen sa svim traženim podacima te dostavljen najkasnije 14. studenoga 2023. godine na e-mail: grad@trilj.hr  
  5. Po završetku savjetovanja svi će pristigli prijedlozi i primjedbe biti razmotreni te će biti sastavljen Izvještaj o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji će biti objavljen na web stranici Grada Trilja www.trilj.hr
  6. Tekst nacrta Proračuna Grada Trilja za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove objave

Nacrt Prijedloga Proračuna Grada Trilja za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026, godinu
Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju – Prijedlog Proračuna Grada Trilja za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
Obrazloženje Nacrta Prijedloga Proračuna Grada Trilja za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju – Proračun Grada Trilja za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Previous Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Trilja za 2023. godinu

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo