Informacije o katastarskoj izmjeri na području Grada Trilja

Informacije o katastarskoj izmjeri na području Grada Trilja

Poštovani građani,

Grad Trilj će uskoro pokrenuti postupak nove  katastarske izmjere dijelova
katastarskih općina Čaporice, Košute i Vedrine.

U nastavku ove obavijesti donosimo upute s odgovorima na najčešća pitanja
građana vezana za planiranu katastarsku izmjeru kao i granice obuhvata izmjere.

Previous Poziv na novu katastarsku izmjeru za dio katastarskih općina Čaporice, Košute i Vedrine

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo