Poziv na 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja

Poziv na 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/24-01/0005
Urbroj: 2181-12-02/1-2274-24-1
Trilj, 12.06.2024.

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA TRILJA
-svima
Gradonačelniku Grada Trilja

Na temelju članaka 55., 56. i 57. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trilja („Službeni glasnik
grada Trilja broj 03/09, 01/13, 01/21, 05/23 i 09/23), sazivam 27. sjednicu Gradskog vijeća
Grada Trilja za dan 19. lipnja 2024. godine.
Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Trilja, Poljičke Republike 17, Trilj s
početkom u 19:30 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći:
Dnevni red
– Aktualni sat – vijećnička pitanja
– Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice

 1. Prijedlog Odluke o transformaciji Prostornog plana uređenja Grada Trilja
 2. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj
  uporabi u vlasništvu Grada Trilja – naselje Gardun
 3. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj
  uporabi u vlasništvu Grada Trilja – nogometno igralište Čaporice
 4. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj
  uporabi u vlasništvu Grada Trilja – groblje Vrpolje
 5. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Trilja za 2024. godinu
 6. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o socijalnoj skrbi grada
  Trilja i pomoći obiteljima
 7. Prijedlog Odluke o porezima Grada Trilja
 8. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Trilja za 2023. godinu

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Miljenko Marić, prof.

Napomena:
Mole se svi gradski vijećnici koji ne mogu prisustvovati sjednici da 24 sata prije sjednice svoj
izostanak jave u Upravni odjel.

Previous Poziv za 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo