Poziv na 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja

Poziv na 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD TRILJ

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/24-01/

Urbroj: 2181-12-01-24-01

Trilj,  03.07.2024.

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA TRILJA

-svima

Gradonačelniku Grada Trilja

Na temelju članaka 55., 56. i 57.  Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trilja („Službeni glasnik grada Trilja broj 03/09, 01/13, 01/21, 05/23 i 09/23), sazivam 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja za dan _12._ srpnja  2024. godine.

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Trilja, Poljičke Republike 17, Trilj s početkom u ___20:00___ sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

Dnevni red

  • Aktualni sat – vijećnička pitanja
  • Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice

  • Prijedlog Odluke o obavezi stavljanja u savjetovanje sa javnošću Nacrta Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak grada Trilja
  • Prijedlog Zaključka o prihvaćanju/neprihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Trilja za 2023.g.
  • Prijedlog Zaključka o prihvaćanju/neprihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Trilja za 2023.g.
  • Prijedlog Zaključka o prihvaćanju/neprihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika  za razdoblje od 01.srpnja do 31.prosinca 2023.g.
  • Prijedlog Zaključka o prihvaćanju/neprihvaćanju Izvješća o stanju imovine Grada Trilja za 2023.g.
  • Prijedlog Zaključka o prihvaćanju/neprihvaćanju Izvješća provedbe akta strateškog planiranja, odnosno Provedbenog programa Grada Trilja za razdoblje od 2021. g. do 2025. g.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Miljenko Marić, prof.   

Napomena:
Mole se svi gradski vijećnici koji ne mogu prisustvovati sjednici da 24 sata prije sjednice svoj izostanak jave u Upravni odjel
.

Previous Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti iz Programa potpore poljoprivrednim gospodarstvima Grada Trilja za 2024. godinu

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo