JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA TRILJA ZA 2023. GODINU

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA TRILJA ZA 2023. GODINU

Na temelju članka 48., stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10,124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) Zajednica sporta Grada Trilja raspisuje

J A V N I P O Z I V
ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA TRILJA ZA 2023. GODINU

I.
Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Trilja u 2023. godini (dalje kratko: Program javnih potreba).
Zajednica sporta Grada Trilja (u daljnjem tekstu: ZSGT) objedinjuje i predlaže, a Grad Trilj u propisanoj proceduri donosi godišnji Program javnih potreba.

II.
Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Poziva imaju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:
A ) PROVOĐENJE PROGRAMA TRENINGA I NATJECANJA SPORTSKIH UDRUGA, ČLANICA ZAJEDNICE SPORTA GRADA TRILJA
1. programi treninga i natjecanja sportaša svih uzrasnih kategorija
B ) INVESTICIJSKA ULAGANJA KLUBOVA I TROŠKOVI NAJMA DVORANE ( ZA SVE UDRUGE BILE ČLANICE ILI NE )
1. programi investicijskih ulaganja klubova i plaćanja režijskih troškova i najma dvorana
C ) STRUČNI TRENERSKI KADROVI U SPORTU
1. program sufinanciranja stručnih trenerskih kadrova sukladno Zakonu o sportu
D) SPORTSKO-REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA ( ZA SVE UDRUGE BILE ČLANICE ILI NE )
1. provedba sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana
E ) POTICANJE I PROMOCIJA SPORTA
1. nagrađivanje vrhunski kategoriziranih sportaša
2. nagrađivanje perspektivnih sportaša
3. međunarodna suradnja i razvojni sportski programi, EU fondovi
F) ORGANIZACIJA MEĐUNARODNIH, TRADICIONALNIH I PRIGODNIH PRIREDBI, TE LIGA NATJECANJA I TURNIRA I MEMORIJALA ( ZA SVE UDRUGE BILE ČLANICE ILI NE )
1. organizacija sportskih priredbi značajnih za promidžbu Grada Trilja na državnoj ili međunarodnoj razini te tradicionalne sportske priredbe, liga, turnira i memorijala
G ) SPORT OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA
programi treninga i natjecanja sportaša s invaliditetom i osoba oštećena sluha
H ) PROGRAM POMOĆI ZA DJECU SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA
III.
Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sportske udruge sa sjedištem/prebivalištem u Gradu Trilju, stalne i privremene članice Zajednice sporta Grada Trilja, te sve ostale udruge sa sjedištem u Gradu Trilju koje nisu u članstvu ZSGT i to samo za programe B, D, F, a koje zadovoljavaju traženim uvjetima o načinu ostvarivanja prava sufinanciranja sportskih udruga članica Zajednice sporta Grada Trilja, te temeljem Zakona o sportu (“narodne novine” broj 71/06, 150/8, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda.
IV.
Ponuda za provedbu Programa javnih potreba Grada Trilja podnosi se u pisanoj formi i obavezno treba sadržavati slijedeće elemente:
ispunjene obrasce upitnika koji se mogu podići:
– u prostorijama gradske uprave Grada Trilja ( Poljičke republike 15, Trilj )
– na internet stranici Grada Trilja – www.trilj.hr
opći podaci o nositelju programa
sadržaj programskih aktivnosti – OBRASCI A, B, C, D, E, F, G i H
ispis iz Registra udruga Republike Hrvatske ( internetsko izdanje ),
V.
Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti ili podići u prostorijama Grada Trilja, Poljičke republike 15, Trilj i na Internet stranici Grada Trilja – www.trilj.hr.
VI.
Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom u Grad Trilj, Poljičke republike 15,Trilj, zaključno s 02. prosinca 2022. godine.
Ponude Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:
«ZAJEDNICA SPORTA GRADA TRILJA, s napomenom:
“PONUDA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA TRILJA U
2023. GODINI“

Za dodatne informacije obratiti se na mobitel 095 922 1661 ili na mail grad@trilj.hr
VII.
Prijedlozi programa koji se ne dostave u određenom roku, neće se razmatrati te ne mogu participirati ni u jednom segmentu Programa javnih potreba u sportu Grada Trilja za 2023. godinu.

Predsjednik ZSGT
Mario Dragušica
U Trilju. 31. listopada 2022.godine

Previous POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI I OSTALIH JAVNIH POTREBA GRADA TRILJA ZA 2023. GODINU

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo