Poziv na usmeni dio – Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša

Poziv na usmeni dio – Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADONAČELNIK

Povjerenstvo za provedbu natječaja
KLASA: 112-01/23-01/23
URBROJ: 2181-12-03-23-05
Trilj, 25.07.2023.

Na temelju članka 17., članka 19. stavak 2. i stavak 4. te članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja radi prijma u službu na neodređeno vrijeme u Grad Trilj Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša, na radno mjesto „pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša“ – 1 izvršitelj/izvršiteljica, mjesto rada Trilj, upućuje

POZIV  na usmeni intervju

 koji će se održati

dana 31. srpnja 2023. (ponedjeljak) od 15:00 sati na adresi: Grad Trilj, Poljičke republike 15, u gradskoj vijećnici
(iznad zgrade kino dvorane)

Na razgovor se pozivaju  slijedeći kandidati koji su zadovoljili na pisanom dijelu testiranja:

Redni broj

Šifra kandidata

Vrijeme testiranja

Broj bodova na pisanom dijelu ispita

Zadovoljio/nije

zadovoljio

1.

 2053-2023

 15:00 sati

  8/10

 Zadovoljio

Ako kandidat neopravdano ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom natječaja.
Povjerenstvo na razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad na radnom mjestu na koje se aplicirao kandidat.
Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario najmanje 5 (pet) bodova od ukupno 10 (deset) mogućih bodova.
Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i intervjuu.
Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti na telefon 021/ 831 135.

                                                                                                                      Povjerenstvo za provedbu Natječaja   

Poziv na usmeni dio – pročelnik za prostorno uređenje 2023                          

Previous RJEŠENJE o prijmu u službu – Voditelj Odsjeka za gospodarstvo i EU fondove“

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo