POZIV NA 23. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

POZIV NA 23. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/23-01/12
Urbroj: 2181-12-01-23-01

Trilj, 09.11.2023.

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA TRILJA

-svima

Gradonačelniku Grada Trilja

Na temelju članaka 55., 56. i 57. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trilja („Službeni glasnik grada Trilja broj 03/09, 01/13, 01/21 i 05/23), a povodom prijedloga Gradonačelnika za sazivanje sjednice Gradskog vijeća sukladno članku 55. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trilja, sazivam 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja za dan 24.11.2023. godine.

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Trilja, Poljičke Republike 17, Trilj s početkom u 17:30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

Dnevni red

· Aktualni sat – vijećnička pitanja

· Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice

1. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Trilja za 2023. godinu
2. Prijedlog izmjena i dopun Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Trilja za 2023. godinu
3. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Trilja za 2023. godinu
4. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Ex farma „Mesopromet“
5. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra – puta dio k.č.br. 1956 k.o. Grab
6. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Trilja
7. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Trilj, Trilj
8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Trilja
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za novorođenče i pomoći za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za obavljanje dužnosti članova Gradskog vijeća Grada Trilja.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Ivan Šipić, dipl.theol.

Napomena: Mole se svi gradski vijećnici koji ne mogu prisustvovati sjednici da 24 sata prije sjednice svoj izostanak jave u Upravni odjel.

Dnevni red 23. sjednice
Obrazloženje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Trilja za 2023. godinu
Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Trilja za 2023. godinu
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Trilja za 2023. godinu
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za novorođenče i pomoći za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za obavljanje dužnosti članova GV
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra
Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtić
Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Trilja
Skraćeni zapisnik sa 22. sjednice
UPU ex farma mesopromet_Obrazlozenje
UPU ex farma mesopromet_Odredbe

Previous JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga- ”ADVENT U TRILJU”

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo