Poziv na 24. sjednicu Gradskog vijeća

Poziv na 24. sjednicu Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/23-01/16
Urbroj: 2181-12-01-23-01

Trilj, 30.11.2023.

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA TRILJA -svima
Gradonačelniku Grada Trilja

Na temelju članaka 55., 56. i 57.  Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trilja („Službeni glasnik grada Trilja broj 03/09, 01/13, 01/21 i 05/23), a povodom prijedloga Gradonačelnika za sazivanje sjednice Gradskog vijeća sukladno članku 55. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trilja, sazivam 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja za dan 18.12.2023. godine.

 Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Trilja, Poljičke Republike 17, Trilj s početkom u 18:00 sati.

 Za sjednicu predlažem sljedeći:

Dnevni red

  • Aktualni sat – vijećnička pitanja
  • Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice
  1. Prijedlog Proračuna Grada Trilja za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
  2. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Trilja za 2024. godinu
  3. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Trilja za 2024. godinu
  4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Trilja za 2024. godinu
  5. Izvješće o radu Gradske knjižnice Trilj za 2022. godinu
  6. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra – puta k.č.br. 2929/2 k.o. Budimiri
  7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra – puta dio k.č.br. 998 te dio 1001/1 k.o. Velić
  8. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trilja za 2023. godinu.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Ivan Šipić, dipl.theol.  

Napomena:
Mole se svi gradski vijećnici koji ne mogu prisustvovati sjednici da 24 sata prije sjednice svoj izostanak jave u Upravni odjel
.

Dnevni red 24. sjed. GV
Skraćeni zapisnik sa 23. sjednice GV
Izvješće o radu gradske knjižnice Trilj
Obrazloženje Prijedloga Proračuna Grada Trilja za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
Obrazlozenje-uz-Polugodisnji-izvjestaj-o-izvrsenju-Proracuna-Grada-Trilja-za-2023.pdf
Obrazloženje Prijedloga Proračuna Grada Trilja za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trilja za 2023. godinu
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Prijedlog Proračuna Grada Trilja za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
Ukidanje svojstva puta – k.o. Budimiri
Ukidanje svojstva puta – k.o. Velić

Previous Obavijest o privremenom zatvaranju županijskih i lokalnih cesta

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo