JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Trilja

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Trilja

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
Upravni odjel za prostorno
uređenje, imovinskopravne
poslove, komunalni sustav i
zaštitu okoliša

KLASA:350-01/23-01/02
URBROJ:2181-12-05-23-02
Trilj, 13. studenog 2023. godine

Na temelju čl. 96. Zakona o prostorom uređenju (“Narodne novine” 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Odluke o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređena Grada Trilja, KLASA: 350-01/23-01/02 i URBROJ:2181-12-03-23-01 od 09. studenog 2023. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Trilja, objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja

Grada Trilja

1. Javni uvid i javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Trilja započinje dana 20. studenog 2023. godine i traje 15 dana, zaključno do 04. prosinca 2023. godine.
2. Tijekom trajanja javnog uvida, grafički i tekstualni dio te obrazloženje i sažetak za javnost prijedloga predmetnog Plana bit će objavljeni na mrežnoj stranici Grada Trilja www.trilj.hr te izloženi u prostorijama gradske uprave Grada Trilja, Poljičke republike 15, svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do12,00 sati.
3. Javno izlaganje o prijedlogu Plana sa stručnim obrazloženjem Izrađivača održat će se dana 24. studenog 2023. godine (petak) s početkom u 13,00 sati u prostoriji kino dvorane Grada Trilja, Poljičke republike 15.
4. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javnog uvida upisom u knjigu primjedbi, na zapisnik o javnom izlaganju, elektroničnom poštom: grad@trilj.hr ili na adresu: Grad Trilj, Poljičke republike 15, 21240 Trilj.

Upravni odjel za prostorno uređenje imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Trilja

Prijedlog plana za javnu raspravu s cjelokupnim kartografskim prikazima mogu se preuzeti u nastavku:

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA URE─ÉENJA GRADA TRILJA PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU
1.koristenje i namjena povrsina
2.1.promet
2.2.posta i elek.kom
2.3.energetski sustavi
2.4.vodnogospodarski sustav
3.1.uvjeti za koristenje
3.2.podru─Źja ogranicenja u koristenju
3.3 podrucja primjene posebnih mjera zastite
4.1. GP Vojnic, Kosute, Trilj, Gardun
4.2. GP Vojnic, Gardun
4.3. GP Vojnic
4.4. GP Trilj, Vedrine, Jabuka
4.5. GP Caporice, Strmendolac
4.6. GP Jabuka, Grab, Vrabac
4.7. GP Podi
4.8. GP Velic
4.9. GP Krivodol
4.10.GP Ljut, Vostane
4.11. .GP Vostane, Roze
4.12. GP Bisko
4.13. GP ugljane, nova sela
4.14. GP ugljane, nova sela
4.15. GP cacvina
4.16. GP vrpolje
4.17. GP budimiri, vinine
4.18. GP budimiri
4.19. GP strizrep
4.20. GP strizrep
4.21. GP tijarica
4.22. GP tijarica
4.23. GP kamensko

Previous Predavanje o projektu zamjene azbestnih krovova i fasada

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo