Poziv za 25. sjednicu Gradskog vijeća

Poziv za 25. sjednicu Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD TRILJ

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/24-01/

Urbroj: 2181-12-01-24-01

Trilj, 06.03.2024.

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA TRILJA

-svima

Gradonačelniku Grada Trilja

Na temelju članaka 55., 56. i 57.  Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trilja („Službeni glasnik grada Trilja broj 03/09, 01/13, 01/21, 05/23 i 09/23), sazivam 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja za dan 18.03.2024. godine.

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Trilja, Poljičke Republike 17, Trilj s početkom u 19:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

Dnevni red

 • Aktualni sat – vijećnička pitanja
 • Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice

  1. Izvješće o realizaciji Godišnjeg Plana i programa rada vrtića za 2022./2023. godinu
  2. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Grada Trilja za 2024. godinu
  3. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja
  4. Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Trilja za 2024. godinu
  5. Program javnih potreba u kulturi Grada Trilja za 2024. godinu
  6. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Trilja za 2024. godinu
  7. Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Trilja za 2024. godinu
  8. Program ostalih javnih potreba u Gradu Trilju za 2024. godinu
  9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Grada Trilja za projekt „Energetska učinkovitost javne rasvjete na području Grada Trilja“
  10. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju proračuna Grada Trilja za 2024. godinu
  11. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o socijalnoj skrbi grada Trilja i pomoći obiteljima
  12. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Trilja
  13. Prijedlog izmjena i dopuna Programa potpore poljoprivrednim gospodarstvima Grada Trilja za razdoblje 2022.-2024.
  14. Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje 01.10.-31.12.2022. godine
  15. Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje 01.01.-31.03.2023. godine
  16. Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje 01.04.-30.06.2023. godine
  17. Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje 01.07.-30.09.2023. godine
  18. Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje 01.10.-31.12.2023. godine
  19. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra – puta dio k.č.br. 1929/1 k.o. Voštane
  20. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra – puta dio k.č.br. 2561/5 k.o. Vedrine
  21. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra – puta dio k.č.br. 2679/3 k.o. Grab
  22. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra – puta dio k.č. br. 6168 k.o. Ugljane
  23. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra – puta na k.č. br. 2929/3 k.o. Budimiri

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Ivan Šipić, dipl.theol.   

Napomena:
Mole se svi gradski vijećnici koji ne mogu prisustvovati sjednici da 24 sata prije sjednice svoj izostanak jave u Upravni odjel
.

Previous Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Trilja – konačni prijedlog

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo