POZIV NA 19. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA TRILJA

POZIV NA 19. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA TRILJA

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/23-01/3
Urbroj. 2181-12-01-23-01
Trilj, 19.05.2023.g.

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA TRILJA
-svima
Gradonačelniku grada Trilja 

Na temelju članaka 55.,56. i 57.  Poslovnika gradskog vijeća Grada Trilja ( „Službeni glasnik grada Trilja broj 03/09, 01/13 i 01/21) sazivam 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja za dan 26.05.2023. godine.

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Trilja, Poljičke Republike 17, Trilj s početkom u 19:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

Dnevni red

  • Aktulni sat- vijećnička pitanja
  • Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice
  1. Prijedlog Odluke o razrješenju ravnateljice Muzeja triljskog kraja
  2. Prijedlog Pravila protokola grada Trilja
  3. Prijedlog Pravilnika o provedbi jednostavne nabave
  4. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja groblja Grab
  5. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja groblja Tijarica
  6. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra-puta dio k.č. br. 6098 k.o. Ugljane

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Miljenko Marić, prof.   

Skraćeni zapisnik sa 18. sjednice GV. 
Dnevni red 19. sjed. GV.
Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja groblja Tijarica 
Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja groblja Grab
Prijedlog Odluke o razrješenju ravnateljice Muzeja triljskog kraja
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra puta – k.o. Ugljane
Prijedlog Pravila protokola Grada Trilja
Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
URBANISTICKI PLAN UREDENJA GROBLJE TIJARICA – KONACNI PRIJEDLOG PLANA
URBANSTICKI PLAN UREDENJA GROBLJA GRAB – KONACNI PRJEDLOG PLANA

Previous TRILJ SUTRA BEZ VODE – CISTERNA S VODOM KOD CETINKE

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo